Waarom ringen?

Vogels worden geringd om informatie te verzamelen over veranderingen in vogelpopulaties en vogeltrek. Letterlijk geciteerd van de website van het Vogeltrekstation in Wageningen, onderdeel van het NIOO:

Door vogels te vangen en te voorzien van een metalen ring wordt informatie verkregen over (veranderende) trek, reproductie, en overleving van Nederlandse vogels. Het Vogeltrekstation beheert de ring- en terugmeldgegevens van vele miljoenen vogels, die al sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Het Vogeltrekstation werkt daarbij interactief tussen verzamelaars en gebruikers van deze gegevens en kennis, ten behoeve van wetenschap, beleid en bescherming.”

Ringers

Een aantal Zwolse ringers hebben de handen ineen geslagen en zijn in 2013 begonnen met het opzetten van een ringstation in de gemeente Zwolle. Een ringstation is een plaats waar, vooral in de trektijd van de vogels, met zogenaamde mistnetten vogels worden gevangen en geringd. Dit zegt het Vogeltrekstation over het belang van ringers en onderzoek:

“De ringers zijn van groot belang voor het Vogeltrekstation. Zonder hun inspanningen in het veld zouden we nooit zo’n grote hoeveelheid gegevens kunnen verkrijgen. Voor veel ringers is het vangen en ringen een aangename vrijetijdsbesteding. Maar ook veel professionele wetenschappelijke onderzoekers ringen vogels. Bijna alle vogelonderzoek vindt plaats met geringde, individueel herkenbare vogels. Ringers, professionele onderzoekers en het Vogeltrekstation zijn in grote mate van elkaar afhankelijk en werken daarom nauw samen”.

Vogels vangen is bij wet verboden, tenzij je hier een vergunning voor hebt. In Nederland coördineert het Vogeltrekstation het uitgeven van ontheffingen ten behoeve van ringonderzoek.

Locaties

Er wordt op dit moment gevangen op één locatie, namelijk in de ecozone op de Hessenpoort. Eerder is er ook gevangen in het voormalig zanddepot bij de Milligerplas in Stadshagen. Tot nu toe waren de vangsten bijzonder interessant! Zo zijn we er al achtergekomen dat het zanddepot in Stadshagen landelijk gezien een ‘hotspot’ is voor Bosrietzangers en Rietgorzen. Maar ook konden we door de vangst van jonge Roodmussen het eerste broedgeval van deze soort vaststellen!

Impressie