Stichting Avifauna Zwolle

De Stichting Avifauna Zwolle (SAZ) werd opgericht in december 2013 en vervangt de Vereniging Roofvogel- en uileninventarisatie Zwolle. De leden van deze vereniging zijn in 1998 begonnen alle broedende roofvogels in de gemeente Zwolle in kaart te brengen. In 2007 werden daar ook de uilen aan toegevoegd. Deze groep blijft onder de vlag van de SAZ haar werkzaamheden voort zetten.

Naast roofvogels en uilen zijn de drie aandachtsgebieden die binnen de SAZ aandacht krijgen; het vangen en ringen van vogels voor onderzoek (onder auspicien van het Vogelstrekstation Nederland), aandacht voor en bescherming van stadsvogels in de gemeente Zwolle en tellingen van (stads-)vogels in de gemeente Zwolle en de IJsseldelta.

Roofvogels en uilen

Met circa 10 vrijwilligers wordt al vanaf 1998 onderzoek gedaan aan de Zwolle deze soorten. In het najaar en winter wordt onderhoud gedaan aan de nestkasten in het gebied. Het gaat ongeveer om 60 nestkasten voor Torenvalken; 4 voor Slechtvalken; 30 voor Kerkuilen; 70 voor Steenuilen en 8 voor Bosuilen.

In het voorjaar (maart/april) wordt vastgesteld waar de territoria zijn, waar nesten gebouwd worden of nestkasten bezet zijn. Vervolgens worden zo veel mogelijk nesten bezocht (april/mei) om het aantal eieren vast te stellen. In de maanden juni, juli en augustus wordt vastgesteld hoeveel jongen er zijn en zoveel mogelijk jongen worden geringd.

Ringen

Deelgenomen wordt aan een aantal projecten voor wetenschappelijk ring-onderzoek bij vogels. Eindverantwoording heeft het Vogeltrekstation in Wageningen, onderdeel van het NIOO. Enkele onderzoeken waar aan wordt deelgenomen zijn het RAS (Retrapping Adults for Survival) en Ring-Mus. Bij dit onderzoek naar vogels die in de stad voor komen. Voor Huismussen is hier een speciaal project waarbij kleurringen worden gebruikt. Daarnaast wordt met name tijdens de trekperiode met mistnetten gevangen op de Hessenpoort (VRS Hessenpoort).