Steenuil
Published On: 17 januari 2022203 words

Voor het RAS (Retrapping Adults for Survival) project R034 aan steenuilen is het noodzakelijk dat er ca 40 adulte steenuilen worden terug gemeld in een broedseizoen. Het ringen en terugmelden is echter niet de hoofdreden waarom we dit werk doen. Het plaatsen en onderhouden van steenuilen kasten is minstens zo belangrijk. Neem bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in Lierderbroek. Daar is vorig jaar een schuur plat gegaan waar al jaren steenuilen in broedden. Het is in een mooi hoekje met wellicht nog wel meer geschikte broed -en overwintering plaatsen, maar gelukkig konden we in overleg met de bewoners toch een nestkast plaatsen op een hele mooie plek. Zo dragen we bij aan de bescherming van de soort. Elders in Liederboek troffen we een adult vrouwtje aan in een kast waar ze al jaren succesvol broeden. Het vrouwtje is door Jan van Dijk geringd in 2016 als >1kj en wordt sindsdien bijna jaarlijks aangetroffen in dezelfde kast. De bewoners zorgen voor een veilige omgeving in de buurt van de kast door allerlei begroeiing te plaatsen en zelfs het afzetten van de omgeving van de kast als er jongen op uitvliegen staan.

Terugmeldingen van het vrouwtje sinds 2018:

· Terugmelding 17-01-2022
· Terugmelding 16-05-2021
· Terugmelding 11-01-2020
· Terugmelding 02-12-2018